Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Historia wsi

Historia wsi i szkoły

powstaniem wsi Kowalowa wiąże się legenda, która mówi, że przejeżdżający przez wieś w drodze na Węgry, bądź też w czasie polowania Król Kazimierz Wielki przybył do chłopskiej chaty, w której odbywało się wesele kowala. Ponoć Kazimierz Wielki, który przecież był Królem Chłopów zatańczył z małżonką kowala i w ten sposób dał nazwę całej wsi. Jest to legenda bardzo piękna i jedyna tego typu w regionie ryglickim. Jednak jak każda legenda niewiele ma chyba wspólnego z rzeczywistym powstaniem nazwy wsi. Bardziej bowiem, przekonuje następujący fakt. Osada ta początkowo zamieszkana była przez fornali kowalskich pracujących na potrzeby dworu. Zapewne liczba ludności tej osady we wczesnym średniowieczu była bardzo mała, może zamieszkiwało ją kilkadziesiąt osób. Dlatego nawet kilku kowali mogło ją wyróżniać, spośród innych okolicznych wsi. Jak to w średniowieczu bywało nazwa wsi powstawała od rzemiosła, z którego słynęła. W każdym razie pierwsze wzmianki o Kowalowej poświadczone są w 1386r. Wieś posiadała dobre warunki naturalne do swojego rozwoju, dużą rolę odgrywała również droga, która istniała już w XV w. prowadząca z Tuchowa przez Ryglice i Kowalową do Jodłowej i dalej do doliny Wisłoki, stanowiącej ważny trakt komunikacyjny /Pilzno - Biecz/; wieś zatem mogła się dobrze rozwijać. Przybywało ludności, rozwijało się rolnictwo i rybołówstwo. W roku 1481 poświadczony jest w Kowalowej staw na rzece Liciąży.

Wieś należała do kilku właścicieli. Najpierw właścicielami Kowalowych zostali Oziembłowscy z rodu Sulimów, którzy w 1469r. odsprzedali Stanisławowi z Szalowej, ten zaś sprzedał je Stanisławowi Gładyszowi z Szymbarku. Ród Gładyszów utrzymał się w Kowalowej do końca XVI wieku, jako włodarz części wsi. Natomiast na przełomie XV i XVI w. Kowalowa stopniowo przechodzi do rodziny Kowalowskich. Również w 1469r. wiemy, że Kowalowa posiada sołtysa i podzielona jest na Górne i Dolne. Fakt podziału wsi świadczy, że była ona jak na ówczesne czasy duża. Kowalowa podobnie jak cały region ryglicki dzieliła wzloty i upadki całej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku; liczne wojny i epidemie sprawiły, że wieś podupadła. Taki stan rzeczy trwał aż do czasów austriackich. Później rozwój wsi został przerwany. W czasie rabacji chłopskiej w 1846r. miejscowi chłopi dali się wciągnąć w austriacką prowokację i wieś ogarnęła pożoga. Spalono dwór, zniszczono zapasy zboża, zamordowano właścicieli wsi - Przetockich. Po tych bolesnych przejściach Austriacy zaprowadzili ład i porządek, ale nastał niestety głód i epidemie. Z biegiem lat wieś odbudowuje się, rany zostają zagojone. Zniesienie pańszczyzny w 1848r. poprawia los chłopa; wyraźnym przykładem rozwoju wsi jest wybudowanie szkoły w 1875r. Mieszkańcy bowiem zdawali sobie sprawę, że przyszłością ich dzieci jest edukacja. /W sąsiednich Joninach pierwsza szkoła powstała w 1913r./. Szkoła ta w latach 1875-1918 była 1-klasowa, ale podstawy wiedzy przekazała w stopniu wystarczającym, jeśli zważyć, że w tamtych czasach 50 % społeczeństwa było analfabetami.

Szkoła w Kowalowej ma jeszcze jedną piękną kartę w swej historii. Mianowicie w czasie II wojny światowej już od 1940r. odbywało się tutaj tajne nauczanie. Był to jeden z czterech ośrodków tajnych kompletów w rejonie ryglickim.

Historia Kowalowej napawa optymizmem: szkoła istnieje już ponad 130 lat, a w 2014 r. mija 630 lat od pierwszej wzmianki o tej pięknej, malowniczo położonej wsi.