Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
III Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej

Regulamin III Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Winter wonderland”

 

CELE:

Zachęcenie do nauki języka angielskiego.

Obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych.

UCZESTNICY:

 • Soliści

KATEGORIE WIEKOWE:

I-Klasy IV-VI

II-Gimnazjum

 

KRYTERIA OCENY

Językowe:

- wymowa

- poprawność gramatyczna

Muzyczne:

 • interpretacja utworu
 • indywidualność artystyczna
 • dykcja
 • ogólny wyraz estetyczno – artystyczny

W wyniku przesłuchań Jury może przyznać:
- miejsca od 1 do 3
- wyróżnienie

Decyzje Jury są ostateczne.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

TERMINY

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2015 r.

Konkurs odbędzie się 29 stycznia (czwartek)  Rozpoczęcie godz. 10.00

 

 1. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii.
 2. Uczestnicy z klas IV-VI wybierają utwór z listy, uczestnicy z gimnazjum wybierają dowolny utwór o charakterze świątecznym.
 3. Zgłoszenia uczestnik dokonuje na specjalnej karcie zgłoszeń, którą należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu oraz telefonicznie: 146541499
 4. Uczestnicy wykonują  jeden utwór. Maksymalna długość utworu 5 minut.
 5. Dopuszcza się ścieżki dźwiękowe na nośnikach audio CD, mp3 lub akompaniament na żywo.
 6. Organizator ustala kolejność występów i zawiadamia o niej uczestników mailowo lub telefonicznie (telefon podany w karcie zgłoszeń) do 20 stycznia 2015 r.
 7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 8. Podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik/ opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez  Szkołę Podstawową w Kowalowej jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego) w formie zdjęć i filmów.

 

 

LISTA UTWORÓW dla kategorii I

1. Jingle Bells
2. Here Comes Santa Claus
3. Jingle Bell Rock
4. Away in a Manger
5. Silent Night
6. Santa Claus is coming to town
7. Winter Wonderland
8. Let it snow
9. Frosty the Snowman
10. Rudolph the red-nosed reindeer
11. Deck the Halls
12. We wish you a Merry Christmas
13. Jolly Old Saint Nicholas
14. Upon the housetop
15. Oh Christmas tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 • i nazwisko wykonawcy/wykonawców

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

 • i nazwisko osoby przygotowującej, numer kontaktowy/e-mail

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Kategoria wiekowa:

I kategoria: klasy IV-VI

II kategoria: gimnazjum

 • przedstawią:

Kategoria I

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kategoria II

…………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………….

 

Rodzaj akompaniamentu: ……………………………………………………………………………..

 

Uczestnicy konkursu, zgłaszając się do eliminacji, zobowiązują się tym samym, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazach danych Biura Konkursu „MurMuRanDo” informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

Osoba zgłaszająca:    ………………………………………........................................................