Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

„Sławić wszystko co polskie, kochać swój naród,

czcić jego przeszłość i wierzyć w jego przyszłość”.

/Henryk Sienkiewicz/

 

III GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - REGULAMIN KONKURSU

 

I. Organizatorzy:

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kowalowej.

II. Cele konkursu:

1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.

2. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.

3. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.

4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.

5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.

6. Promocja talentów.

7. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

III. Czas i miejsce konkursu:

24 listopada 2014 r. , godz. 11.00 Szkoła Podstawowa w Kowalowej

IV. Udział w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych.

2. Jury oceniać będzie uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kl. I - III

b) kl. IV - VI

3. Uczestnicy wezmą udział w dwóch etapach:

a) szkolnym - eliminacje przeprowadzone przez szkoły we własnym zakresie;

b) gminnym - uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego polskich poetów.

4. Szkołę może reprezentować 4 przedstawicieli / po 2 z każdej grupy wiekowej/.

V. Kryteria oceny:

1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

2. Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

a) dobór repertuaru,

b) kultura słowa,

c) interpretacja utworu,

d) ogólny wyraz artystyczny

VI. Sprawy organizacyjne:

1. Zgłoszenia /wg wzoru - zał. nr 1/ należy wysłać do 20 listopada 2014 r. pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa w Kowalowej

33 -161 Kowalowa 10

lub e-mailem na adres: spkowalowa@poczta.onet.pl

2. Ostateczny termin konkursu /data, godzina/ zostanie potwierdzony telefonicznie po zamknięciu listy zgłoszeń.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA do III GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Kowalowa, rok szkolny 2014/2015

 

I. Imię i nazwisko ucznia(-ów), klasa, repertuar /autor, tytuł/

1)...........................................................................................................klasa...........................

repertuar.................................................................................................................................

2)...........................................................................................................klasa...........................

repertuar.................................................................................................................................

3)...........................................................................................................klasa...........................

repertuar..................................................................................................................................

4)...........................................................................................................klasa...........................

repertuar.................................................................................................................................

II. Szkoła / placówka delegująca /adres, telefon, e-mail /

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

III. Imię i nazwisko opiekuna (-ów) / telefon kontaktowy/

.....................................................................................................................................................

 

………...............................................

Pieczątka i podpis dyrektora