Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O szkole

 

Jesteśmy szkołą, która posiada atuty szkoły wiejskiej takie jak:

  • rodzinna atmosfera,
  • kameralny charakter szkoły,
  • brak anonimowości ucznia i jego rodziny,
  • tradycje szkoły,
  • kompetentna kadra, szanowana w środowisku,
  • malownicze położenie.

 

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

·         Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.

·         Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.

·         Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.

·         Jest przyjazna dla ucznia, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

WIZJA SZKOŁY

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.
Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów.

 

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

 

PRIORYTETY / KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 

Jak masz bardzo dużo pracy, to bardzo dobrze rokuje na Twoją przyszłość, bo to znaczy, że będziesz się rozwijał!

 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

– mobilizujemy do ciągłego rozwoju

– zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

– zdobywamy laury w konkursach, turniejach

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne

– posiadamy motywujący system oceniania

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

– zapewniamy różnorodność form i środków

– stosujemy aktywizujące metody pracy

Promujemy szkołę:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

– pozyskujemy sojuszników naszych działań

– działamy na rzecz środowiska lokalnego

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

– jesteśmy dobrze zorganizowani

– przepływ informacji w szkole jest efektywny

– zapewniamy łatwość dostępu do informacji

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznych

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

– indywidualizujemy proces kształcenia

 Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt  teren szkolny

Zapewniamy równość szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

– uczymy tolerancji i empatii Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

– promujemy zdrowy styl życia

– przeciwdziałamy agresji

– jesteśmy otwarci i życzliwi

 Uczymy demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

Zapewniamy opiekę i pomoc:

– rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

– organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

Wprowadzamy w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy:

·         szacunek dla ludzi,

·         samokrytycyzm i samodzielność,

·         sprawiedliwość i tolerancję,

·         otwartość na drugiego człowieka,

·         szacunek dla dóbr kultury i przyrody,

·         umiejętność dialogu,

·         odpowiedzialność za własne czyny,

·         poczucie obowiązku.

 

Certyfikat wojewódzki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny