Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PATRON SZKOŁY

 


DZIAŁANIA W RAMACH PRZYGOTOWANIA DO NADANIA IMIENIA SZKOLE

/najnowsze informacje dodawane są na początku/


Wybrany został projekt sztandaru szkoły. 

 Przepraszamy, że nie pokazujemy wybranego projektu ale  pierwszy raz prezentacja sztandaru będzie miała miejsce podczas uroczystości nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru. 


dodane 13.11.2017:

ZOSTAŁ WYBRANY KANDYDAT NA PATRONA NASZEJ SZKOŁY !!!

W wyniku wspólnej decyzji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego został nim

JANUSZ KORCZAK

Tym  samym zakończyliśmy pierwszy etap pracy "Wybór kandydata na patrona szkoły".

Z dniem dzisiejszym przystępujemy do kolejnego etapu prac.

 


dodane 9.10.2017:

Po analizie otrzymanych od Państwa propozycji kandydatów na Patrona Szkoły zostały wyłonione trzy kandydatury, spośród których wybieramy tą jedną, która będzie w przyszłości Patronem naszej Szkoły:

* DZIECI FATIMSKIE

* JANUSZ KORCZAK

* IRENA SENDLER

 

Krótka charakterystyka postaci:

DZIECI FATIMSKIE

Franciszek i Hiacynta Marto oraz Łucja Dos Santos – Portugalia.

Kandydatura ta ściśle związana jest z objawieniami Matki Bożej  w Fatimie (Portugalia) w 1917 roku.

13 maja 1917 r. na pastwisku w Cova da Iria dzieciom objawiła się Matka Boża i powiedziała im, żeby przychodziły na to miejsce każdego trzynastego dnia miesiąca, aż do października. Podczas kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często odmawiać różaniec i pokutować w intencji nawrócenia grzeszników, aby w ten sposób wynagrodzić za ich winy wobec Niepokalanego Serca Maryi.

Bł. Franciszek Marto urodził się 11 czerwca 1908 r. we wiosce Aljustrel, należącej do parafii Fatima (Portugalia). Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali o chrześcijańskie wychowanie Franciszka i jego młodszej siostry Hiacynty. W domu panował zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec.

W październiku 1917 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, która znajdowała się obok kościoła parafialnego. Często w drodze do szkoły zatrzymywał się w kościele na modlitwie. We wrześniu 1918 r. wybuchła na Półwyspie Iberyjskim epidemia zapalenia oskrzeli i płuc, na które oprócz ojca zachorowali wszyscy członkowie rodziny Marto. Pod koniec marca 1919 r. na swą gorącą prośbę Franciszek przyjął I komunię św.

Zmarł 4 kwietnia 1919 r. w domu rodzinnym i został pochowany na cmentarzu parafialnym. 13 marca 1952 r. jego ciało przeniesiono do bazyliki w Cova da Iria i pochowano w kaplicy po prawej stronie głównego ołtarza.

Bł. Hiacynta Marto urodziła się 11 marca 1910 r. w Aljustrel. W odróżnieniu od swego starszego brata była ruchliwa i bardzo żywa. Objawienia Matki Boskiej wzbudziły w niej głęboką litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci cierpieniach. Modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich intencji, co stało się charakterystycznym rysem jej duchowości. Bardzo boleśnie przeżyła śmierć brata.

 Zmarła po długiej chorobie 20 lutego 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego. 12 września 1935 r. jej ciało uroczyście przeniesiono z rodzinnego grobowca barona Alvaiazere w Ourém na cmentarz w Fatimie i pochowano obok grobu Franciszka. 1

Łucja Dos Santos kuzynka Franciszka i Hiacynty. Urodziła się 22 marca 1907 w Aljustrel (parafia Fatima) jako najmłodsza z siedmiorga dzieci. Zgodnie ze zwyczajem przyjęła Komunię św. w szóstym roku życia. Wcześnie podjęła pracę jako pasterka. Od siódmego roku życia (1915 r.) doznaje jako jedyna z widzących (obok kuzyna Franciszka i kuzynki Hiacynty Marto) przywileju rozmowy z Matką Bożą. Jej też została powierzona tzw. trzecia tajemnica fatimska. Od 1917 roku uczęszcza do szkoły. Dnia 17 czerwca 1921 roku wstępuje do Kolegium Sióstr św. Doroty w Vilar , gdzie otrzymuje również wychowanie religijne i moralne, na poziomie szkoły podstawowej. W 1948 roku wstępuje do karmelitanek bosych przybierając imię Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca. Umiera dnia 13 lutego 2005 roku.

*******************************************

JANUSZ KORCZAK  właściwie Henryk Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 r. w Warszawie w rodzinie adwokata Józefa Goldszmita.

Od połowy lat 80. Korczak uczęszczał do szkoły początkowej Augustyna Szmurły przy ulicy Freta, a następnie w 1891 rozpoczął naukę w ośmioklasowym (licząc z klasą wstępną) VII Rządowym Gimnazjum Męskim. Jako uczeń gimnazjum udzielał korepetycji by pomóc w utrzymaniu rodziny, a jego matka Cecylia Goldszmit prowadziła stancję dla uczniów.

 W latach 1905–1912 pracował jako pediatra w Szpitalu dla Dzieci.

Od ubogich pacjentów nie pobierał wynagrodzenia, zaś od zamożnych nie wahał się zażądać wysokich honorariów.

Założył i prowadził w latach 1912–1942 Dom Sierot – dla dzieci żydowskich w Warszawie.

W listopadzie 1940 Dom Sierot został przeniesiony do getta.

W czasie okupacji nosił polski mundur wojskowy i nie aprobował dyskryminacyjnego oznaczania Żydów opaską z niebieską Gwiazdą Dawida. Nie ograniczał się tylko do działalności w Domu Sierot, ale angażował się także w działania na rzecz innych placówek, przede wszystkim Głównego Domu Schronienia -największego sierocińca w warszawskim getcie.

5 sierpnia 1942 r., w czasie trwania tzw. "wielkiej akcji" (głównego etapu eksterminacji ludności warszawskiego getta) - odmówił opuszczenia dzieci i pracowników Domu Sierot. Był lekarzem i wojskowym, ale przede wszystkim pedagogiem. Dzieciom poświęcił całe swoje życie. Nie zostawił ich także, gdy przyszła godzina najcięższej, ostatecznej próby. Poszedł z nimi na śmierć, choć proponowano mu możliwość ratunku. Wielkość Janusza Korczaka oddziaływała nawet na niemieckich zbrodniarzy. Zginął wraz z dziećmi i wychowawcami domu sierot w komorze gazowej obozu koncentracyjnego w Treblince.

J.Korczak rozpoznawany jest  przede wszystkim jako prekursor i przedstawiciel ruchu na rzecz praw dzieci i autor wielu utworów o dzieciach i dla dzieci.

*******************************************

IRENA SENDLER – Polka, urodziła się 15 lutego 1910 w Warszawie. Jej ojciec, Stanisław Krzyżanowski, był lekarzem społecznikiem. W 1939 roku Irena Sendlerowa skończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej Irena Sendlerowa- taj jak i przed wojną- zajmowała się pomocą społeczną, pomagając najbiedniejszym rodzinom, chorym polskim żołnierzom powracającym z niewoli niemieckiej, ratując młodzież od wywożenia na roboty do Niemiec. W grudniu 1942 świeżo utworzona Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Współpracowała z polską organizacją pomocową, działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie.

Przez cały czas trwania akcji wyprowadzania dzieci z getta Irena Sendler prowadziła ich kartotekę, zapisując ich dane na małych rulonikach papieru. Karteczki te zostały potem zakopane w słoiku pod jednym z drzew w ogródku jednej z łączniczek. Do dziś rośnie przy ulicy Lekarskiej 9 jabłonka, pod którą ukryte były informacje o dzieciach. Irena Sendler za swoją działalność została aresztowana w 1943 przez Gestapo, była torturowana i skazana na śmierć. „Żegota” zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników. Była jedyną osobą, która wiedziała, gdzie są uratowane dzieci. Kiedy w 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie zgłosiła się jako pielęgniarka do najbliższego punktu sanitarnego. Opiekowała się rannymi w powstańczym szpitalu. Podczas II wojny światowej uratowała około 2500 dzieci.

Po wojnie pracowała na rzecz dzieci, m.in. tworzyła domy sierot, pracowała w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej, powołała Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym, powołała pismo „opiekun społeczny”, była jednym z założycieli Ligii do Walki z Rasizmem. Pracowała w szkołach medycznych. Dane jej było doświadczyć, równie ciężkich jak ze strony gestapo, prześladowań komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa.

Ostatnie lata życia spędziła w gościnie w domu prowincjalnym Bonifratrów w Warszawie. Irena Sendler zmarła 12 maja 2008 roku w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie.

Uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, Orderem Orła Białego, Orderem Uśmiechu.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

dodane 27.09.2017

Odbyło się spotkanie z Panem Mieczysławem Czosnyką - autorem najnowszej książki o Kowalowej.

Autor przedstawił zarys historii wsi Kowalowa jak również wyraził swoje sugestie dotyczące wyboru Patrona naszej szkoły.

Pan Mieczysław Czosnyka wyraził także gotowość pomocy podczas wszelkich prac związanych z wyborem imienia szkoły, przybliżenia zarysów dziejów miejscowości i szkoły.


***********************************************************************************************************************************************************************************

dodane 24.09.2017:

Dzisiaj /niedziela 24.09.2017/ uczniowie naszej szkoły rozdawali wszystkim mieszkańcom miejscowości Kowalowa informacje o rozpoczęciu procedury wybory Patrona Szkoły.

Na otrzymanych kartkach każdy ma  możliwość przedstawienia własnej propozycji Patrona Szkoły. 

Odciętą część kartki z własną propozycją wraz z uzsadniemiem mozna wrzucac do specjalnej skrzynki przy wejści do szkoły jak również w najbliższą niedzielę /1.10.2017r/ oddać uczniom naszej szkoły, którzy będa stali przy drzwiach kościelnych po każdej Mszy Św.

***********************************************************************************************************************************************************************************


dodane 4.09.2017:

Rozpoczęliśmy procedurę wyboru patrona szkoły - nadania imienia szkole.

Chcemy także z tej okazji dokonać poświęcenia sztandaru szkoły, na którego ufundowanie zbieramy środki.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Prosimy Wszystkich o wspieranie naszych działań w każdej formie.

Bardzo liczymy na pomoc finansową, organizacyjną, doradczą i każdą inną.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Kowalowej.

 

Najbliższe działania: WYBÓR PATRONA SZKOŁY - konkurs dla społecznosci szkolnej i lokalnej. 

Będziemy starali się aby informacja dotarła do każdego mieszkańca Kowalowej. Swoje propozycje patrona szkoły będą Państwo mogli przedstawić na kartach, które otrzymają Państwo od uczniów naszej szkoły. Do propozycji prosimy dołączyć uzasadnienie -  dlaczego ten  patron byłby najlepszym patronem naszej szkoły ( powiązania ze środowiskiem lokalnym , zasługi  itp.).

Certyfikat wojewódzki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny