Menu główne

Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
Szkoła w Kowalowej istnieje już 140 lat...
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Grono pedagogiczne
Wersja do wydruku
mgr inż. Agata Kozak
nauczyciel matematyki, wdżwr
mgr Dariusz Słaby
nauczyciel religii, wychowania fizycznego
mgr Krystyna Kita
nauczyciel języka polskiego, logopeda
mgr Krystyna Sikorska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Krystyna Nalepka
nauczyciel przyrody, bibliotekarz
mgr Renata Płaszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Rafał Sokulski
nauczyciel muzyki, zajęcia komputerowe
mgr Barbara Wójtowicz-Machota
nauczyciel plastyki, techniki
ks. Paweł Dudek
nauczyciel religii
mgr Edyta Kędzior
nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Banach
nauczyciel historii, wychowawca świetlicy
mgr Kinga Janiga
nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Wacław Kołczak
dyrektor szkoły