Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Grono pedagogiczne
mgr Krystyna Kita
nauczyciel języka polskiego, logopeda
Typ: 
Nauczyciel
mgr Krystyna Sikorska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Typ: 
Nauczyciel
mgr Krystyna Nalepka
nauczyciel przyrody, bibliotekarz
Typ: 
Nauczyciel
mgr Renata Płaszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Typ: 
Nauczyciel
mgr Rafał Sokulski
nauczyciel muzyki, zajęcia komputerowe
Typ: 
Nauczyciel
mgr Barbara Wójtowicz-Machota
nauczyciel plastyki, techniki
Typ: 
Nauczyciel
ks. Paweł Dudek
nauczyciel religii
Typ: 
Nauczyciel
mgr Edyta Kędzior
nauczyciel języka angielskiego
Typ: 
Nauczyciel
mgr Kinga Janiga
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Typ: 
Nauczyciel
mgr Magdalena Banach
nauczyciel historii, wychowawca świetlicy
Typ: 
Nauczyciel
mgr Dariusz Słaby
nauczyciel religii, wychowania fizycznego
Typ: 
Nauczyciel
mgr Wacław Kołczak
dyrektor szkoły
Typ: 
Nauczyciel
mgr inż. Agata Kozak
nauczyciel matematyki, wdżwr
Typ: 
Nauczyciel