Menu główne

Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
Szkoła w Kowalowej istnieje już 140 lat...
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Harmonogram spotkań
Wersja do wydruku

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej w Kowalowej

Każde spotkanie rozpoczyna się o godz.15.00.

 16.09.2015 (środa)

 • spotkanie ogólne: informacja o organizacji nowego roku szkolnego, organizacja wycieczek i imprez szkolnych czy klasowych, wybory do Rady Rodziców, 
 • spotkanie z wychowawcami

20.11.2015 (piatek)

 • wywiadówka śródokresowa: informacja o postępach w nauce
 • organizacja sprawdzianu po klasie VI

14.12.2015 (poniedziałek)

 • konsultacje indywidualne: proponowane oceny na półrocze, zagrożenia oceną ndst

14.01.2016 (czwartek)

 • spotkanie semestralne: podsumowanie pracy w I semestrze

16.03.2016 (środa)

 • spotkania z wychowawcą: informacja o ocenach i postępach w zachowaniu, przygotowanie rodziców  i ich dzieci do rozpoczęcia nauki (dla nowych uczniów)

24.06.2016 (piątek)

 • zebranie ogólne: podsumowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej, wyniki sprawdzianu  na zakończenie nauki w szkole podstawowej

 

Inne formy współpracy z rodzicami:

 • indywidualne konsultacje z wychowawcami, dyrektorem według potrzeb
 • organizowanie uroczystości szkolnych z udziałem rodziców.

  

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

 

 • Proponowany termin

  Rodzaj spotkania

  16.09.2016 (piątek)

  -spotkanie ogólne: informacja o organizacji nowego roku szkolnego, oferta zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek i  imprez szkolnych czy klasowych (udział rodziców), wybory do Rady Rodziców.

  -spotkanie z wychowawcami

  27.10.2016(czwartek)

  -wywiadówka: informacja o postępach w nauce , pedagogizacja rodziców

  13.12.2016(wtorek)

  -informacja o postępach w nauce, zagrożenia oceną ndst

  26.01.2017(czwartek)

  -spotkanie semestralne: podsumowanie pracy w I semestrze

  29.03.2017(środa)

  -spotkania z wychowawcą: informacja o ocenach i zachowaniu, przygotowanie rodziców i ich dzieci do rozpoczęcia nauki (dla nowych uczniów)

  12.05.2017(piątek)

  -wywiadówka i informacja o ocenach ndst

  23.06.2017(piątek)

  -zebranie ogólne: podsumowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej, wręczenie świadectw