Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 20 zł.
Cała zebrana kwota wraca do uczniów w formie nagród, dofinansowania wyjazdów, poczęstunków itp.

W najbliższym czasie zorganizowany będzie poczęstunek dla uczniów podczas zabawy andrzejkowej.