Menu główne

Tel/FAX: 14 654 14 99
Kowalowa 10, 33-161 Kowalowa
Szkoła w Kowalowej istnieje już 140 lat...
1. Wejście
2. Przedszkole
3. Aula
4. Korytarz dolny
5. Sala klasy 5
6. Świetlica
7. Sala informatyczna
8. Sala gimnastyczna
9. Biblioteka
10. Korytarz górny
11. Sala muzyczna
12. Sala klasy 3
13. Sala klasy 4
14. Pokój nauczycielski
15. Sala klasy 6
16. Sala klas 1 i 2
17. Sekretariat
18. Gabinet dyrektora
Szkolny zestaw podręczników
Wersja do wydruku

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - rok szkolny 2016/2017

Wychowanie przedszkolne:

  •  

Klasy od I do V wyposażane są w podręczniki i ćwiczenia z dotacji  ministerialnej.

klasa VI

Język polski: „Czarowanie słowem” A. Kania, K. Kwak – WSiP (podręcznik + 2 zeszyty ćwiczeń)

Język angielski: “ Discover English 3” J. Wildman – książka + ćwiczenia -Pearson Longman

Matematyka: „Matematyka wokół nas”  H. Lewicka, M. Kowalczyk – WSiP + 2 zeszyty ćwiczeń

Przyroda: „Przyrodo, witaj!” E. Gromek, E. Kłos – WSiP + cwiczenia

Historia i społeczeństwo:“Wehikuł czasu” GWO + zeszyt ćwiczeń 

Zajęcia komputerowe: „Ciekawi świata” J. Dulian – Operon

Muzyka: „Klucz do muzyki”  - WSiP + zeszyt do nut i dowolny 16 kartkowy

Zajęcia techniczne: „ Odkrywamy na nowo. Zajęcia techniczne. Część techniczna. OPERON

Plastyka: „Do dzieła” Nowa Era

Wychowanie do życia w rodzinie: „Wędrując ku dorosłości” (nie trzeba kupować podręcznika ani ćwiczeń)

 

Religia:

  • klasa O „ Jesteśmy dziećmi Boga” - WAM + ćwiczenia
  • klasa I „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - WAM+ ćwiczenia
  • klasa II „Kochamy Pana Jezusa” - WAM+ ćwiczenia
  • klasa III - "Przyjmujemy Pana Jezusa" - WAM+ ćwiczenia
  • klasa IV „ Zaproszeni przez Boga” - WAM+ ćwiczenia
  • klasa V „Obdarowani przez Boga” - WAM+ ćwiczenia
  • klasa VI  "Przemienieni przez Boga" - WAM+ ćwiczenia (nowa podstawa programowa)

z kupnem podręczników do religii proszę wstrzymać się do września